fbpx Prenočišča | Protner

nalaganje

nalaganje

Prenočišča

Naša prenočišča imajo tri jabolka – jabolko na turističnih kmetijah pomeni enako kot zvezdica za opis hotelskih nastanitev.

jabolka

Turistična taksa

Kmetija skozi čas ...

Prvi zapisi o Protnerjevih, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, se v avstrijskih arhivih najdejo že v 13. stoletju. Odkar obstajajo matične knjige pa se kmetija razvija na mestu, kjer nas najdete danes.

Bojan je gospodarjenje prevzel od očeta Franca, ki pri svojih osemdesetih še vedno rad poprime za delo v vinogradu. Žena Darja skrbi za turizem in gospodinjstvo, brat Miran je kletar. Otroci Denis, Mitja in Kristijan študirajo v Mariboru, v prostem času so vsi aktivni pomočniki pri kmetijskih opravilih.

Stari oče Franc se spomni, da je delal še z voli in konji, danes pa so Protnerji opremljeni z moderno kmetijsko mehanizacijo. Pod kmetijo poleg hiše in vinotoča s kletjo spada še gospodarsko poslopje, 9 hektarov vinogradov, 4 hektari gozda in 4 hektari travnikov ter njiv.

Vinotoč je bil pri Protnerjevih že od nekdaj. Ljudje, ki so obiskovali te konce, so radi posedli, dobili so vino in domačo hrano. Tudi v novejšem obdobju se je tradicija nadaljevala in v osemdesetih so Protnerjevi med prvimi odprli kmečki turizem. Okolica Maribora je v teh letih živela od meščanov, ki so prihajali na kmetije na kosilo, po vino in domačo hrano za domov. Leta 1983 so na kmetiji Protner celo kot prvi privatni vinar v mariborskem vinorodnem okolišu začeli s stekleničenjem vina.

Turistična kmetija Protner

Since 1970